Kredyty hipoteczne – prognoza na 2022 rok

Na rok 2022 prognozowane są spore zmiany w kredytach hipotecznych, a także liczeniu zdolności kredytowej klientów. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać z najważniejszymi kwestiami.

Zdolność kredytowa w 2022 r.

W obecnych czasach bardzo wiele czynników ma wpływ na osiąganą zdolność kredytową. Przede wszystkim sprawdzana jest wiarygodność klienta, ale także jego możliwości finansowe. Wśród nich można wyszczególnić uzyskiwane dochody, a także miesięczne koszty utrzymania oraz inne stałe wydatki. Zdolność kredytowa, jaką mogą osiągać klienci, może się diametralnie obniżać od roku 2022 r. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić następujące:

  • wciąż rosnące stopy procentowe, które w 2022 r. mogą osiągnąć nawet 3%,
  • nowa Rekomendacja S, która określa liczenie zdolności kredytowej na okres 25 lat,
  • zaostrzenie polityki udzielania kredytów przez banki,
  • sytuacja na rynku nieruchomości,
  • polityka mieszkaniowa realizowana przez rząd,
  • ogólna sytuacja finansowa gospodarstw domowych.

Prognozy na rok 2022 r.

Kredyty hipoteczne w 2022 roku oraz odnoszące się do nich prognozy raczej nie są uznawane za optymistyczne. W związku z występowaniem dość zróżnicowanych czynników trudniejsze będzie osiągnięcie wymaganej do zakupu nieruchomości zdolności kredytowej. Oprócz tego prognozowany jest dalszy wzrost cen nieruchomości, co oznacza, że niezbędna będzie wyższa zdolność kredytowa. Dodatkowo warto zauważyć, że wynagrodzenia nie rosną wprost proporcjonalnie do zwiększających się cen. W pewnych przypadkach korzystny może być wdrażany program gwarancji do wkładu własnego, jednak aktualnie uznawany jest on za dość niepewne oraz ryzykowne rozwiązanie. Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego na pewno będą charakteryzowały się wyższym oprocentowaniem.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny w 2022 r.

Prognozy na rok 2022 związane z udzielaniem kredytów hipotecznych wskazują, że w związku z obniżeniem się zdolności kredytowej klientów trudniejsze będzie uzyskanie niezbędnego finansowania. Efekty będzie można dość mocno odczuć, jednak zapaść finansowa nie jest prognozowana. Największe problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego w roku 2022 będą miały osoby, które nie zdołały zgromadzić odpowiednio wysokiego wkładu własnego, a także pracują na podstawie umów cywilnoprawnych.

Obliczanie zdolności kredytowej w 2022 r.

Obliczanie zdolności kredytowej w 2022 roku powinno obejmować wszystkie planowane oraz prognozowane zmiany. Jednak raczej uznaje się, że zdolność kredytowa klientów wraz z upływem czasu będzie się obniżała. Najtańszy kredyt jest coraz trudniejszy do zrealizowania. Dlatego im szybciej klient zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, tym lepiej dla niego pod względem finansowym. Oczywiście o ile mają korzystną sytuacją finansową, która umożliwia dokonywanie regularnych spłat. Ryzyko dalszych podwyżek stóp procentowych wciąż jest realne, dlatego warto je wziąć pod uwagę podczas planowania zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Szacuje się, że WIBOR 3M w roku 2022 może wynosić nawet 3%, co jest znaczącą podwyżką. Wykorzystany:Wykorzysta

Posted on